ZWROTY, REKLAMACJE

www.amarenomoda.pl

W przypadku stwierdzenia wady produktu należy się z nami skontaktować droga e­mailową w celu zgłoszenia reklamacji.

Reklamowany towar wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem oraz dowodem zakupu należy odesłać na poniższy adres:

Amareno Moda
Ul. Starościańska 5C
95-080 Tuszynek Majoracki

POBIERZ FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY